InviMag Tissue DNA Mini Kit/ KF96 Wash Buffer

PRODUCT CODE7432303200

PRODUCT DESCRIPTION

InviMag Tissue DNA Mini Kit/ KF96 Wash Buffer (add 140 ml Ethanol), 60 ml